Phát triển doanh nghiệp gắn liền với vệ sinh, an toàn thực phẩm

Việc người tiêu dùng quay lưng với thực phẩm bẩn và tìm đến thực phẩm an toàn đã giúp cho thị trường thực phẩm sạch có cơ hội phát triển. Chưa có thời điểm nào, những chủ đề liên quan đến nguồn thực phẩm sạch như mua ở đâu, sản xuất thế nào nhiều người tiêu dùng quan tâm như hiện nay.

Tin tức - cách đây 11 tháng