Luật sư Nguyễn Thế Truyền cho rằng, vấn nạn phân bón giả xảy ra thì có một phần trách nhiệm không nhỏ từ các doanh nghiệp phân bón lớn làm ăn chân chính, còn các doanh nghiệp thì e ngại nhất lại là phân bón nhái và kém chất lượng. Chi tiết