Ông Nguyễn Thanh Liêm – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ chia sẻ mô hình Café Doanh nhân - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Ông Nguyễn Thanh Liêm – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ chia sẻ mô hình Café Doanh nhân

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 8.06%
 • 4.84%
 • 6.45%
 • 3.23%
 • 19.35%
 • 11.29%
 • 1.61%
 • 1.61%
 • 14.52%
 • 17.74%
 • 6.45%
 • 4.84%