NaroFood là dự án nuôi trồng nấm rơm trên phụ phẩm nông nghiệp. Các phế phẩm bỏ đi như rơm rạ và lục bình sẽ được phối trộn thành giá thể để trồng nấm sạch đảm bảo không sử dụng hóa chất, tốt cho sức khỏe người dùng. Chi tiết