Nông nghiệp Việt có tận dụng được “tấm khiên” bảo vệ rủi do?

Chương trình thí điểm Bảo hiểm Nông nghiệp Quốc gia 2011 – 2013 (NAIPP) theo Quyết định số 315 của Chính phủ được coi là một công cụ hiệu quả trong hỗ trợ tài chính và sản xuất hộ nông dân, giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên mục tiêu của NAIPP chưa thực sự rõ ràng và đồng bộ khiến bảo hiểm nông nghiệp chưa tạo được hiệu quả như mong muốn.

Tin tức - cách đây 10 tháng