Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2017 đã có rất nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tiếp nhận và chấm bài dự thi, đặc biệt phần lớn các dự án lọt vào vòng chung kết đều có ý tưởng khởi nghiệp hướng đến một nền nông nghiệp sạch trong việc ứng dụng các công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản để tạo ra những sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dung và môi trường. Chi tiết