Nợ thuế khó thu, Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ kinh tế

Để xử lý tốt nợ thuế, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp xóa nợ, khoanh nợ với các khoản nợ thuế khó đòi.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Theo VTV