Nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Mozambique - Việt Nam, Việt Nam - UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Viêt Nam - TS. Vũ Tiến Lộc có cuộc trao đổi với Ngài Đại Sứ Mozambique và Ngài Đại Sứ UAE tại VCCI, với mong muốn thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa các bên.

Tin tức - cách đây 8 tháng