Niềm tin vào một thế hệ doanh nhân mới bằng khởi nghiệp

Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở lớp người trẻ chính là để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và rộng hơn là năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh khốc liệt và nhiều rủi ro, các DN cần mạnh dạn, dấn thấn, kiên trì theo đuổi sự nghiệp bằng nỗ lực của bản thân mình.

Tin tức - cách đây 1 năm