Nhiều vướng mắc trong tiếp cận đất đai gây khó cho doanh nghiệp

Những vướng mắc về quy định pháp luật; trong đó có pháp luật về đất đai mà trực tiếp là Luật Đất đai năm 2013 hiện đang gây nhiều khó khăn và trói chân doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 9 tháng