Nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam - Belarus

Quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam- Belarus mở ra nhiều cơ hội, tăng cường quan hệ, gắn bó giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 bên.

Tin tức - cách đây 8 tháng