Nhân lực yếu kém, doanh nghiệp khó vươn ra hội nhập

Những hạn chế, yếu kém về nguồn nhân lực là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng trong thời kỳ hội nhập.

Tin tức - cách đây 11 tháng