Nhái thương hiệu bất động sản: Nỗi lo từ doanh nghiệp

Thực trạng và giải pháp về vấn đề nhái thương hiệu bất động sản vừa được đưa ra tại buổi Café Doanh nhân chủ đề: “Bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp bất động sản”, do Báo DĐDN tổ chức.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương