Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho khối Truyền thông - Báo chí

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, phát triển bền vững đang trở thành một xu hướng tất yếu của thế giới và khu vực.

Tin tức - cách đây 6 tháng