Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã khẳng định vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp - một trong các nền tảng để phát triển kinh tế của đất nước, Ông Bùi Minh Lực – Tổng giám đốc Tổng công ty Hòa Bình Minh cho rằng, muốn khởi nghiệp được thì phải có đam mê và kiến thức. Chi tiết