"Măng non” cho ngành Logictics Việt Nam

Khi Quốc hội thông qua hiệp định CPTPP, Việt Nam tham gia vào thị trường mở với 10 nước trong khu vực. Đó là cơ hội và cũng là thách thức khi mở cửa cho ngành Logictics tràn vào tự do cạnh tranh.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương