Lưu giữ du khách, không chỉ dựa vào tiềm năng lợi thế.

Bà con nhân dân cũng như chính quyền phải được nâng cao nhận thức về văn hóa du lịch vì chính họ là những người tiếp xúc nhiều với khách du lịch và nâng cao ý thức phục vụ để du khách hài lòng.

Tin tức - cách đây 9 tháng