Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều nút thắt cần gỡ bỏ

Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV thành phố Hà Nội (Hanoisme), cần tìm cách tháo gỡ nút thắt trong luật để làm sao mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp.

Video - cách đây 4 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng