“Lộ trình” tăng lương và nỗi lo của doanh nghiệp

Hôm nay (ngày 28/7) Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức họp bàn và quyết định mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng việc tăng lương tối thiểu cần cân nhắc để hài hòa lợi ích các bên.

Video - cách đây 12 tháng