Lễ ra mắt Trung tâm Hòa giải Việt Nam và Công bố quy tắc hòa giải

Vấn đề giải quyết tranh chấp là một phần của môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh không thể nào tốt đẹp được nếu các tranh chấp không xử lý được.

Tin tức - cách đây 9 tháng