Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 23/3 – 26/3/2018 tại khu vực nhà Bát Giác vườn hoa Tượng dài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Chi tiết