Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn: Làm sao đưa thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng?

Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn chưa bao giờ là dễ dàng, cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng kiểm soát ngay từ nguồn của thực phẩm, nhằm giảm thiểu khó khăn thách thức với nhà sản xuất, đồng thời nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân, biến khoảng cách từ trang trại đến bàn ăn là một khoảng cách an toàn.

Tin tức - cách đây 1 năm