Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc phù hợp với người châu Á nhưng không phải mọi người châu Á đều làm đẹp như nhau. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện Green áp dụng công nghệ Hàn Quốc nhưng điều chỉnh phương pháp phẫu thuật cho phù hợp với vẻ đẹp của người Việt Nam. Chi tiết