Nền tảng cơ sở hạ tầng giúp chuyển đổi số thành công

Đó là chia sẻ của bà Dương Hồng Loan - điều phối chiến lược đại sứ quán Australia tại buổi Tọa đàm: “Kinh tế chia sẻ” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" được tổ chức mới đây.

Tin tức - cách đây 5 tháng