Không ban hành thủ tục hành chính không cần thiết làm nặng gánh cho doanh nghiệp

Đây là nhận định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ y tế về việc thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa Asean.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà