Để gỡ điểm yếu về năng lực tài chính và tài sản đảm bảo của doanh nghiệp nhỏ và vừa, An Bình Bank đã triển khai bộ 7 sản phẩm mới, giúp doanh nghiệp được vay tín chấp tới 3 tỷ, thời gian phê duyệt chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ. Chi tiết