Khởi nghiệp "nảy mầm" trong thế hệ trẻ

Với tinh thần làm chủ và tư duy khởi nghiệp, kết hợp với phương pháp thực hành các bạn sinh viên đã tự đưa ra cho mình những ý tưởng và cố gắng tạo ra những sản phẩm riêng.

Tin tức - cách đây 10 tháng