Với tinh thần làm chủ và tư duy khởi nghiệp, kết hợp với phương pháp thực hành các bạn sinh viên đã tự đưa ra cho mình những ý tưởng và cố gắng tạo ra những sản phẩm riêng. Chi tiết