Kết nối nguồn lực và định hướng khởi nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Mới đây, Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (Hansiba) đã phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ (SCSI) thực hiện chương trình kết nối nguồn nhân lực và định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Video - cách đây 10 tháng