Kết dư quỹ BHXH còn nhiều là do người dân miền núi chưa tiếp cận được, điều này gây thiệt thòi cho người dân, đó là một trong những ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị đối thoại về vướng mắc trong công tác KCB - BHYT tổ chức sáng ngày 19/10, tại Hà Nội. Chi tiết