Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang: Cơ hội, hợp tác, phát triển

Ngày 10/10, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2018, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 7 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng