Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS): Việt Nam - đổi mới toàn diện vì phát triển bền vững (Phiên I)

Phiên I: Việt Nam – Đổi mới toàn diện vì phát triển bền vững.

VCCI - cách đây 1 năm