Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS): Việt Nam - Điểm đến thân thiện với các doanh nghiệp (Phiên II)

Phiên II: Việt Nam - Điểm đến thân thiện với các doanh nghiệp.

VCCI - cách đây 1 năm