Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO summit) từ ngày 8-10/11/2017 là diễn đàn do VCCI tổ chức, bên lề tuần lễ cấp cao APEC. Đây được xem là diễn đàn đối thoại lớn nhất về kinh doanh trong APEC, bàn về tương lai nền kinh tế khu vực. Chi tiết