(Video) Hòa giải thương mại Việt Nam đã tiệm cận thông lệ quốc tế

Ngày mai, 29/5, Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) ra đời. DĐDN giới thiệu quan điểm của Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam về những lợi thế của hòa giải thương mại.

Kinh doanh & Pháp luật - cách đây 10 tháng