Hiệp hội bệnh viện tư nhân góp phần xây dựng chính sách

Cùng với vai trò và chức năng của mình, hiệp hội sẽ tiếp tục là cầu nối giữa bệnh viện tư và cơ quan nhà nước, tham mưu xây dựng chính sách, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Tin tức - cách đây 9 tháng