Hiện thực hoá 17 mục tiêu phát triển bền vững phải có “gót chân xanh”

Lần đầu tiên, khái niệm “gót chân xanh” để chỉ các doanh nghiệp có trách nhiệm trong phát triển bền vững được đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững tổ chức mới đây.

Video - cách đây 9 tháng