Hàng bình ổn đến tay người tiêu dùng trong dịp sát tết

Hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính Trị phát động và Chương trình kích cầu tiêu dùng tại các Huyện ngoại thành Hà Nội theo Kế hoạch của Thành phố Hà Nội, Tổng công ty thương mại Hà Nội đã tích cực triển khai nhằm phục vụ người tiêu dùng thông qua các mạng lưới kinh doanh của Tổng công ty với chủ đề “ Hapro mang xuân đến mọi nhà”.

Tin tức - cách đây 10 tháng