Hạn chế chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI

Dù được hưởng nhiều ưu đãi về đất đai, thuế... nhưng khu vực doanh nghiệp FDI vẫn phát triển khá biệt lập và hạn chế chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước.

Tin tức - cách đây 7 tháng