Hạ tầng giao thông sẽ là “bệ phóng” để du lịch xứ Thanh “cất cánh”.

Các hạn chế về sản phẩm, quảng bá… khiến cho Du Lịch Thanh Hóa chưa phát triển như kỳ vọng, nhưng hệ thống giao thông kết nối ven biển, sẽ là “bệ phóng” để du lịch xứ Thanh “cất cánh”.

Tin tức - cách đây 8 tháng