Gỡ bỏ trần sở hữu nước ngoài 49% tại các doanh nghiệp Việt

Tổ công tác của Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh xây dựng pháp lý để gỡ bỏ quy định sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp Việt tối đa 49%.

Tin tức - cách đây 9 tháng