Giấy phép đầu tư phải nhanh chóng biến thành hành động

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước ngày 20/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được để các dự án nằm trên giấy.

Tin tức - cách đây 7 tháng