Không giấu diếm những mục tiêu lớn với Sun Symphony Orchestra, giám đốc điều hành Vũ Anh Tuấn và nhạc trưởng Olivier Ochanine mong muốn cùng dàn nhạc sẽ ghi dấu ấn đẹp với cộng đồng người yêu nhạc cổ điển Việt Nam và quốc tế. Chi tiết