Giải pháp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Chương trình cho vay vi mô – bản chất là chương trình cho vay không cần thế chấp, cần hướng mạnh hơn vào cho vay khởi nghiệp.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng