Giải pháp nào giúp nâng cao năng suất lao động tại Việt Nam?

Tăng năng suất lao động chính là yếu tố quyết định tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế, năng suất lao động cao đồng nghĩa với phát triển nhanh, bền vững, chống tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tin tức - cách đây 10 tháng