Giải pháp nào cho nhân lực Việt trong bối cảnh CPTPP được ký kết?

Theo TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bây giờ không phải là thời các trường đào tạo vô tư nữa mà phải gắn với nhu cầu từ thị trường lao động, đào tạo phải thực chất hơn và rút ngắn thời gian hơn.

Tin tức - cách đây 10 tháng