Giải pháp đưa đông trùng hạ thảo tiến sâu vào thị trường

Để thị trường đông trùng hạ thảo phát triển, cần có sự liên kết của ba nhà: nhà quản lý đưa ra quy định tiêu chuẩn rõ ràng, thông thoáng; doanh nghiệp minh bạch và người tiêu dùng thông minh.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng