Giá đất cao đang làm khó doanh nghiệp

Tại Diễn đàn BĐS 2018: "Tác động từ chính sách", ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HD MON Holdings cho rằng, giá đất ở các đặc khu quá cao đang làm khó doanh nghiệp. 

Video - cách đây 8 tháng