Gắn phát triển bền vững với từng ngành, địa phương và doanh nghiệp

Trong thế kỷ 21, PTBV được xem là cơ hội lớn nhất và duy nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các nhà đầu tư đang ngày càng sử dụng “lăng kính PTBV” trong các quyết định đầu tư và quy trình quản lý.

Tin tức - cách đây 8 tháng