EU và WB cam kết hỗ trợ Việt Nam năng lượng sạch giá rẻ

Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng sạch, bền vững, đồng thời đảm bảo tất cả người dân được tiếp cận với năng lượng có giá cả hợp lý.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Sáng