Thuế nhà, thuế bất động sản, gốc vẫn là thuế đất đai

Cần làm tốt thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và xem xét cái gì không hợp lý thì sửa đổi cho phù hợp. Nếu quản lý chưa được mà đã đưa ra thông điệp sớm thì sẽ có khả năng gây xáo trộn thị trường.

Có thể bạn quan tâm - cách đây 1 năm